Consiliul de Administrație 2022-2023

– Director, Roșu Constantin – președinte

–  reprezentantul primarului, Trofin Gheorghe – coordonează relațiile dintre Primărie și Școală,

– Consilier local, Timișescu Ovidiu membru – coordonează relațiile dintre Consiliul Local și Școală

– Consilier local, Andone Dragoș

– prof. Drugău Mariana – membru

– inv. Croitoriu Cezara – membru

– educ. Bălțătescu Oana – membru

-Oglinzanu Mihaela- reprezentanta părinților

– Bocăneț Maria – reprezentanta părinților

-observator lider sindicat- prof. Damian Claudia

Cadre didactice 2023-2024

-prof. drd. Miron Paraschiva – limba română, grd. I

– prof. Anton Marinela – limba franceză, gradul I

– prof. Iliescu Iuliana – limba franceză

– prof. Aramă-Păsălău Carmen, gradul didactic I – limba engleză și TIC

– prof. Drugău Mariana, gradul didactic I- matematică

– prof. Marian Elena, gradul didactic I – fizică

– prof. Alucăi  Elena – chimie, gradul didactic I

– prof. Cojoc Maria, gradul didactic I – geografie

– prof. Vasilescu Apostol Ioan – educație socială

– prof. Hotea Vasilica – istorie

– prof. Damian Claudia – biologie

– prof. Frențescu Alexandra – educație fizică și sport

– prof. Băicănescu Iulia – educație tehnologică, gradul didactic I

– prof. Grigore Irinel, gradul didactic I – religie

– prof. Zavaliche Dana – educație plastică

-prof. Toma Elena Brădița – educație muzicală

–  înv. Păsălău Ana -definitivat

– înv. Dulhai Geanina, definitivat

– înv. Cosma Andreea, gradul didactic II

– înv. Croitoriu Cezara, gradul didactic I

– înv. Șfarghie Maria, gradul II/ Humă Irina

– înv. Bîrsan Liliana

– educ. Prună Luciana, gradul didactic II

– educ. Bălțătescu Oana, gradul didactic II

– educ. Olteanu Maria, gradul didactic I

– educ. Juncu Nicoleta, gradul didactic I

– educ. Atomei Maria, definitivat

Personal didactic auxiliar

– secretar – Butnariu Roxana / Rusu Diana

– contabil – Roșca Antigona

-bibliotecar – Cojocaru Celina-Mihaela

– administrator – Hanganu Necoleta

Personal nedidactic

– fochist – Butnaru Neculai

– îngrijitoare -David Dorina

– îngrijitoare – Păsălău Cristina

– îngrijitoare – Nevel Daniela

Statul de personal 2022-2023

vizualizare aici