Ghid Evaluarea Națională 2021

Broșura privind Admiterea în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual a absolvenților clasei a VIII-a pentru anul școlar 2021-2022, în județul Neamț – poate fi consultată aici.

Ordinul privind organizarea admiterii în învățământul liceal (Ordinul MEC nr. 5457);

Graficul admiterii în învățământul liceal/profesional 2021-2022;

Calendar admitere liceu 2021-2022;

Calendar admitere învățământ profesional 2021-2022;

Calendar admitere învățământ dual 2021-2022;

Metodologie probe bilingv;

Metodologie probe aptitudini;

O R D I N pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020
privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022;

ORDIN pentru modificarea și completarea ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022.