Lista funcțiilor în Școala Gimnazială Ion Creangă la 31 martie 2024

Lista funcțiilor-salariilor de bază din Școala Gimnazială „Ion Creangă” Tg. Neamț ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice la data de 31.03.2024

Lista funcțiilor in Școala Gimnazială Ion Creangă Tg Neamț la 30 septembrie 2023

MACHETA Situatie salarii pt site 30.09.2023 MODEL (1) semnat

Venituri salariale la 31.03.2023

Venituri salariale la 31.03.2023

 

venituri salariale la 31.09.2022

stat de personal 2022

lista funcțiilor sept 2021

salarii personal 2021

stat de personal 2020-2021

declarație de avere – director

declarație de avere – director 2021

declarație de interes -director 2021

declaratia de avere director 2022

Declaratie_Avere_RCC 2022

declarative de interes director 2022

Declaratie_Interese_RCC 2022

stat de personal 2020

stat de personal 2019

execuția bugetară 2020 –partea 1, partea a 2-a , partea a 3-a.